WSPRiTS w PŁOCKU

 

ROK 2012

  ZAPYTANIE OFERTOWE

 NR. TZPiZI.3813/07/D/12

  na zakup środków do dezynfekcji sprzętu, rąk i powierzchni.

  Zapytanie ofertowe - dokument do pobrania (PDF).

      - załącznik nr 1         - dokument do pobrania (doc).

      - załącznik nr 2         - dokument do pobrania (PDF).

Ogłoszenie o wyniku zaproszenia do złozenia oferty cenowej - dokument do pobrania (PDF).

  UWAGA - Otwarcie ofert w dniu 04-06-2012 r. godz. 12:15

----------------------------------------------------------------------------------------

  ZAPYTANIE OFERTOWE   NR. TZPiZI.3813/08/D/12

   na zakup druków medycznych

 Zapytanie ofertowe - dokument do pobrania (PDF),

 - załącznik nr 1       - dokument do pobrania (doc),

 - załącznik nr 2       - dokument do pobrania (PDF),

 - wzory druków ustalone przez Zamawijacego - dokument do pobrania (PDF).

  UWAGA - otwarcie ofert w dniu 11-06-2012 r. o godz. 12:15

  Ogłoszenie o wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej - dokument do pobrania (PDF).

--------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR.TZPIZI.38913/10/U/12 na

Wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich i nakładczych, przedmiarów robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla budynku Podstacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Płockiej w Wyszogrodzie na działce o nr ew. 965/5 w oparciu o koncepcję wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zapytanie ofertowe - dokument do pobrania (PDF).

1. załącznik nr 1 Koncepcja:

    - projekt zagospodarowania dokument do pobrania,

   - rzut parteru dokument do pobrania ,

   - rzut I-go pięrta dokument do pobrania ,

   - przekroje dokument do pobrania ,

   - elewacja Pn + Płd dokument do pobrania ,

   - elewacka Wsch. + Zach. dokument do pobrania ,

   - karta informacynja dokument do pobrania ,

   - opis dokument do pobrania ,

   - str. tytuowa dokument do pobrania ,

   - szacunkowe koszty dokument do pobrania ,

   - badania geotechniczne dokument do pobrania ,

   - warunki do przyłączy dokument do pobrania ,

   - mapa do projektowania dokument do pobrania ,

   - wizualizacja dokumenty do pobrania -  1, 2, 3,   4 , 5, 6, 7,

   - dokumenty formalno prawne dokument do pobrania .

 2. Załącznik nr 2 oswiadczenie o spełnieniu warunków dokument do pobrania .

3. Załącznik nr 3 umowa dokument do pobrania .

  UWAGA:  otwarcie ofert w dniu 25.06.2012 r ogodz. 12:15.

  OGŁOSZENIE o wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej  dokument do pobrania  (PDF).

---------------------------------------------------------------------------

  ZAPYTANIE OFERTOWE NR TZPiZI.3813/11/U/12

na:  okresowe przeglady serwisowe sprzętu medycznego

   Zapytanie ofertowe dokument do pobrania (PDF)

   załącznik nr 1 opis przedmiotu zamowienia (formularz cenowy) dokument do pobrania

 załacznik nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału dokument do pobrania.

UWAGA: otwarcie ofert w dniu 27.06.2012 r. godz. 12:15.

OGŁOSZENIE o wyniku zaproszenia do złozenia oferty cenowej dokument do pobrania.

INFORMUJEMY, ŻE ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIA : 2, 3,4,5,6,7,8,9,  10, 12 i 13 zostało unieważnioe ze wzgledu na brak chętnych oferentów.

---------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE   NR TZPiZI.3813/12/D/12

 na: zakup respiratora transportowego

 Zapytanie ofertowe - dokument do pobrania .

  - załącznik Nr 1 Oświadczenie o spełnieniu warunków -  dokument do pobrania .

   - załacznik nr 2 Umowa - dokument do pobrania .

  UWAGA: otwarcie ofert w dniu 29.06.2012 r. o godz. 12:15.

  Pytanie i odpowiedż do zapytania ofertowego dokument do pobrania .

  Pytania 2 i odpowiedź do zapytania ofertowego dokument do pobrania .

  OGŁOSZENIE o wyniku zaproszenia do złozenia oferty cenowej dokument do pobrania.

  ----------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE NR TZPiZI.3813/13/RB/12   na:

wykonanie prac remontowych ogólnobudowlanych w budynkach SP ZOZ WSPRITS w Płocku przy ul. Gwardii Ludowej 5 i ul. Strzeleckiej 3, w Sierpcu przy ul. Braci Tułodzieckich 19, w Gostyninie przy ul. Przemysłowej 1 zgodnie z kosztorysami.   

   Zapytanie ofertowe dokument do pobrania .

   załącznik nr 1 przedmiar robót - budynki:  Płock ul. Gwardii Ludowej 5 dokument do pobrania ,  Płock ul. Strzelecka 3 dokument do pobrania , Sierpc ul. Braci Tułodzieckich 19 dokument do pobrania , Gostynin ul. Przemysłowa 1 dokument do pobrania .

   załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu wwarunków dokument do pobrania.

   załącznik nr 3 Wzór umowy dokument do pobrania .

Informujemy, że zapytanie ofertowe zostało uniewaznione.
Nie   złozono żadnej oferty nie podlegajacej odrzuceniu. 

   -------------------------------------------------------------------------

   ZAPYTANIE OFERTOWE NR TZPiZI.3813/15/D/12    na:

  dostawa obuwia roboczego dla pracowników.

   Zapytanie ofertowe - dokument do pobrania .

   Załącznik nr 1 oświadcznie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym - dokument do pobrania.

  Załącznik Nr 2 Wzór umowy - dokument do pobrania.

  UWAGA: otwarcie ofert w dniu 24.08.2012 r. o godz. 12:15.

  OGŁOSZENIE o wyniku zapytania ofertowego - dokument do pobrania .

---------------------------------------------------------------------------

    

    ZAPYTANIE OFERTOWE NR TZPiZI.3813/16/RB/12   na:

  wykonanie prac remontowych ogólnobudowlanych w budynkach SP ZOZ WSPRITS w Płocku przy ul. Gwardii Ludowej 5 i ul. Strzeleckiej 3, w Sierpcu przy ul. Braci Tułodzieckich 19, w Gostyninie przy ul. Przemysłowej 1 zgodnie z kosztorysami.    

  Zapytanie opfertowe - dokument do pobrania .

załącznik nr 1 przedmiar robót - dla budynków położonych w: 

  Płock ul. Gwardii Ludowej 5 - dokument do pobrania

 Płock ul. Strzelecka 3 -  dokument do pobrania ,

 Sierpc ul. Braci Tułodzieckich 19 -  dokument do pobrania ,

 Gostynin ul. Przemysłowa 1-  dokument do pobrania .

załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków  - dokument do pobrania .

   załącznik nr 3 Wzór umowy - dokument do pobrania  .

  UWAGA: otwarcie ofert w dniu 30.08.2012 r. o godz. 12:15.

  Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego - dokument do pobrania .

  --------------------------------------------------------------------

                 ZAPYTANIE OFERTOWE NR.TZPIZI.3813/17/D/12 na:

             zakup 10 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem.

    Zapytanie ofertowe - dokument do pobrania .

 Załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnieniu warunków - dokument do pobrania.

  UWAGA: otwarcie ofert w dniu 03.09.2012 r. o godz. 12:15

   Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego - dokument do pobrania .

---------------------------------------------------------------------------

       ZAPYTANIE OFERTOWE Nr. TZPiZI.3813/20/U/12 na:
przeprowadzenie kursu doskonalącego dla ratowników medycznych dla dwóch grup po 20 osób - razem 40 osób, (w tym dla 26 pracujących na umowę o pracę oraz 13 osób wykonujących czynności ratownika medycznego na podstawie umowy tzw. „kontraktowej” bądź zlecenia), zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

  Zapytanie ofertowe - dokument do pobrania .

  Załączniki do zapytania ofertowego:

 N r 1 Oferta - dokument do pobrania.

 Nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału - dokument do pobrania.

 Nr 3 Wykaz zrealizowanych lub realizowanych kursów - dokument do pobrania.

 Nr 4 Wykaz osób wchodzacych w skład kadry dydaktycznej - dokument do pobrania.

  Nr 5 Umowa projekt - dokument do pobrania.

  UWAGA: otwarcie ofert w dniu 09.10.2012 r. godz. 12:15.

  Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego - dokument do pobrania .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ZAPYTANIE OFERTOWE Nr TZPiZI.3813/23/U/12 na

wykonanie usługi prania odzieży skażonej dla SP ZOZ WSPRiTS w Płocku.

Zapytanie ofertowe - dokument do pobrania.

Załączniki do zaytania ofertowego.

  Nr 1. Formularz asortymentowo-cenowy - dokument do pobrania.

  Nr 2. Oświadczenie o spełnienu warunków udziału w zapytaniu ofertowym - dokument do pobrania.

 Nr 3 Formularz OFERTA - dokument do pobrania.

Nr 4. Umowa (projekt) - dokument do pobrania.

UWAGA: otwarcie ofert w dniu 07.11.2012 r. godz. 12:15

Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego - dokument do pobrania.

---------------------------------------------------------------------------
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR TZPiZI.3813/25/D/12 na

  sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw płynnych w 2013 roku do ambulansu WSPRiTSw Płocku Podstacja w Wyszogrodzie

      Zapytanie ofertowe - dokument do pobrania.

      Załączniki do pobrania.  

     Zał. 1 Formularz ofertowy OFERTA - dokument do pobrania .

     Zał. 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu         ofertowym - dokument do pobrania. 

     Zał. 3 Umowa - dokument do pobrania.

 

  UWAGA: termin składania i otwarcie ofert w dniu 04.01.2013 r. o godz. 12:00

  Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego - dokument do pobrania.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Edward Jabłoński
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-05-28 12:47:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Edward Jabłoński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-07 10:57:41
  • Liczba odsłon: 2014
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1120062]

przewiń do góry