ZAMAWIAJĄCY

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO W PŁOCKU
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Dostawę pn.: zakup leków, materiałów opatrunkowych i gazików nasączonych alkoholem w roku 2017 dla SP ZOZ WSPRiTS w Płocku.

   I. OGŁOSZENIE opublikowane na stronie BZP pod nr 61293 dnia 2017-04-07 - pobierz.pdf

  II. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - pobierz.pdf
       Załączniki:
       Nr 1 Formularz ofertowy -   OFERTA dla wszystkich części  - pobierz.docx
       Nr 2
Oświadczenie   z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu - pobierz.docx
       Nr 3
Oświadczenie   z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp   - dotyczące braku podstaw wykluczenia Wykonawcy - pobierz.docx
       Nr 4
Oświadczenie – wykaz dostaw - pobierz.docx
      
       Nr 5  LEKI -
formularz asortymentowo cenowy - pobierz.docx
       Nr 6
produkty lecznicze zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe
             
formularz asortymentowo cenowy - pobierz.docx
       Nr 7 MATERIAŁY OPATRUNKOWE formularz asortymentowo cenowy - pobierz.docx
       Nr 8 GAZIKI DO DEZYNFEKCJI formularz asortymentowo cenowy - pobierz.docx

  III. Treść zapytań do SIWZ wraz z odpowiedziami - pobierz.pdf  
  
   IV. Informacja z otwarcia ofert - pobierz.pdf
       
  Załącznik Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - pobierz.docx
 
   V. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJS5ZEJ OFERTY - pobierz.pdf

 
  VI. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - pobierz
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Edward Jabłoński
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-04-07 09:46:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Edward Jabłoński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-30 09:28:00
  • Liczba odsłon: 1354
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1136661]

przewiń do góry