Zadania Zakładu:

 1. Utrzymywanie całodobowej gotowości zespołów wyjazdowych do udzielania świadczeń medycznych.

 2. Całodobowe świadczenia medyczne dla ratowania zdrowia i życia ludzkiego w miejscu zdarzenia w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.

 3. Transport chorych, których stan zdrowia nie pozwala na korzystanie z publicznych lub własnych środków lokomocji z miejsca zamieszkania lub czasowego pobytu do zakładu służby zdrowia, pomiędzy zakładami służby zdrowia lub w innych uzasadnionych okolicznościach m.in. przewóz chorego z zakładu opieki zdrowotnej do domu oraz koordynowanie przewozów.

 4. Udzielanie chorym doraźnych porad lekarskich i środków leczniczych w ramach nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej.

 5. Współudział w akcjach ratowniczych w razie klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych masowych akcji kierowanych przez podmiot sprawujący nadzór.

 6. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownikom zakładu.

 7. Organizowanie i zapewnianie radio-łączności wewnątrz Zakładu (oddziałach Zakładu, karetkach pogotowia i innych pomieszczeniach sanitarnych).

 8. Wykonywanie konserwacji i napraw środków transportowych, utrzymywanie pojazdów w stanie gotowości technicznej.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Smolarek Tomasz
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-23 07:03:52
 • Informacja zaktualizowana przez: Grzegorz Kudła
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-23 10:06:25
 • Liczba odsłon: 3069
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1136708]

przewiń do góry