Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku 09-400 Płock, ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5, działając na podstawie uchwały 1452/256/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 września 2021r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności, w tym składania oświadczeń woli związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS–CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” oraz z uwzględnieniem art. 46 c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1845 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020, poz. 491 ze zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 02 marca 2020 r., .o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. pn.

"Zakup ambulansów typu C lub B - 4 sztuki" 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/546717

 

UNIEWAŻNIONE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku 09-400 Płock, ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5, działając na podstawie uchwały 1452/256/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 września 2021r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności, w tym składania oświadczeń woli związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS–CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” oraz z uwzględnieniem art. 46 c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1845 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020, poz. 491 ze zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 02 marca 2020 r., .o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. pn.

"Zakup ambulansów typu C lub B - 4 sztuki" 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/538113

 

UNIEWAŻNIONE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku 09-400 Płock, ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5, działając na podstawie uchwały 1452/256/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 września 2021r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności, w tym składania oświadczeń woli związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS–CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” oraz z uwzględnieniem art. 46 c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1845 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020, poz. 491 ze zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 02 marca 2020 r., .o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. pn.

"Zakup ambulansów typu C lub B - 4 sztuki" (unieważnione)

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:

https://platformazakupowa.pl/proceeding/preview/526737

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rybska Justyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-10-26 13:28:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Rybska Justyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-03 11:06:14
  • Liczba odsłon: 1072
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1136761]

przewiń do góry