Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

i Transportu Sanitarnego w Płocku

09-400 Płock, ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5.

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji

o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych,
o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710)– dalej p.z.p. 

TZPiZI.261/06/D/22 „Zakup leków w okresie 12 miesięcy w roku 2022/2023”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/655380
 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rybska Justyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-08-25 09:48:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Rybska Justyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-08-25 09:51:05
  • Liczba odsłon: 582
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1136771]

przewiń do góry