ZAMAWIAJĄCY:
                          SP ZOZ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
I TRANSPORTU SANITARNEGO W PŁOCKU

zaprasza do złożenia oferty cenowej w

ZAPYTANIU OFERTOWYM

n a wykonanie robót budowlanych pod nazwą: r emont zewnętrznych elementów budynku SP ZOZ WSPRiTS
w Płocku przy ulicy Strzeleckiej 3

Nr referencyjny: TZPiZI-ZO.250/15/D/18.


   I. ZAPYTANIE OFERTOWE wraz z załącznikami - pobierz.pdf

       Załączniki od 1 do 5 w formie edytowalnej   - pobierz.docx

       załącznik nr 7 projekt budowlany - pb_pobierz.pdf

       załącznik nr 8 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - stwiorb - pobierz.pdf

      załącznik nr 9 przedmiar robót - przedm- pobierz.pdf

  Termin składania ofert do dnia 29.08.2018 r. do godz. 10:00.

  Termin otwarcia ofert w dniu 29.08.2018 r. godz. 10:30.


   II. Unieważnienie zapytania ofertowego -pobierz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Edward Jabłoński
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-08-13 11:30:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Edward Jabłoński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-29 10:42:21
  • Liczba odsłon: 1321
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1136775]

przewiń do góry