ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku
09-400 Płock, ul. Narodowych Sił Zbrojnych 6

ogłasza przetarg nieograniczony
    na dostawę pn.: zakup leków, materiałów opatrunkowych i gazików nasączonych alkoholem
w roku 2019 dla SP ZOZ WSPRiTS w Płocku ( w okresie 12 miesięcy).

    I. OGŁOSZENIE NR 541150-N-2019 z dnia 2019-94-25 opublikowane w BZP pobierz.pdf

  II. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA -  pobierz.pdf
       
       Załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 7  -   pobierz.docx  
      w tym:
       nr 1 Formularz oferty,
       nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
       nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
       nr 4 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej,
       nr 5  Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby na podstawie art. 22a ustawy Pzp.
       nr 6 Formularz wykazu dostaw
       nr 7 Wzór umowy.

       Załączniki od nr 8 do nr 12 formularze asortymentowo cenowe -  pobierz.docx
       w tym:
       zał 8 formularz asortymentowo-cenowy na zakup  leki,
       zał  9 formularz asortymentowo-cenowy na zakup produktów leczniczych zawierających środki odurzające lub
                substancje psychotropowe
      zał 10 formularz asortymentowo cenowy na zakup materiałów opatrunkowych
      zał 11 formularz asortymentowo cenowy na zakup gazików do dezynfekcji
      zał 12 formularz asortymentowo cenowy na zakup pasków do glukometru

  III. ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIEM pobierz.pdf
         Załącznik nr 1 formularz oferty po modyfikacji -  pobierz.docx
         Załącznik nr 8 formularz asortymentowo cenowy na zakup leków po modyfikacji  pobierz.docx


  IV. ODPOWIEDZ NA NASTĘPNE PYTANIE DO SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIEM   pobierz.pdf  
         Załącznik nr 1 formularz oferty po modyfikacji 2 -  pobierz.docx
         Załącznik nr 12 formularz asortymentowo cenowy na zakup leków po modyfikacji -  pobierz.docx


UWAGA: Dnia 02.05.2019 r. Zamawiający nie pracuje zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora SP ZOZ WSPRiTS w   Płocku.

  V. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - pobierz

  VI. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT pobierz.pdf

  VII. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - pobierz.pdf


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Edward Jabłoński
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-04-25 09:14:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Edward Jabłoński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-27 11:54:58
  • Liczba odsłon: 1596
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1136652]

przewiń do góry