ZAMAWIAJĄCY:
  SP ZOZ WSPRiTS w Płocku ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5

 ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę pn. zakup sprzętu medycznego jednorazowego użytku w roku 2018 dla SP ZOZ WSPRiTS w Płocku.

oznaczone znakiem TZPiZI.3813.01/D/18


1. OGŁOSZENIE opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 519979-N-2018 z dnia 2018-0219 - pobierz.pdf

2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - pobierz.pl

     Załącznik 1    formularz oferty - pobierz.docx

     Załączniki 2  

        Zał. 2.1 formularz asortymentowo cenowy dla części 1 zamówienia - pobierz.docx

        Zał. 2.2  formularz asortymentowo cenowy dla części 2 zamówienia - pobierz.docx

        Zał. 2.3 formularz asortymentowo cenowy dla części 3 zamówienia -  pobierz.docx

        Zał. 2.4 formularz asortymentowo cenowy dla części 4 zamówienia - pobierz.docx

        Zał. 2.5 formularz asortymentowo cenowy dla części 5 zamówienia - pobierz.docx

      Załącznik 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz.docx

     Załącznik 4 Wzór umowy - pobierz.pdf

 3. Pytania do SIWZ wraz z odpowiedziami - pobierz.pdf

     poprawiony zał. 4 Wzór umowy - pobierz.docx

4. Następne pytania do SIWZ wraz z odpowiedziami - pobierz.pdf

5. Następne pytania  do SIWZ wraz z odpowiedziami - pobierz.pdf

6. Informacja z otwarcia ofert - pobierz.pdf

      załącznik oświadczenie grupa kapitałowa - pobierz.docx

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  - pobierz.pdf

8. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - pobierz.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Edward Jabłoński
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-02-19 12:13:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Edward Jabłoński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-27 09:49:40
  • Liczba odsłon: 1544
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1136671]

przewiń do góry