Instrukcja i pomoc

Na główną stronę podmiotową danej podmiotu samorządu terytorialnego (PST) Biuletynu Informacji Publicznej dostać się można poprzez odpowiedni adres URL. Każdy podmiot posiadać będzie odrębny adres URL, według odpowiedniego schematu:

www.nazwa_podmiotu.bip.org.pl

gdzie nazwa_podmiotu oznacza nazwę odpowiedniego podmiotu.

Na stronę biuletynu będzie się można, także dostać poprzez link znajdujący się na stronach odpowiedniego podmiotu .

Główna strona podmiotowa biuletynu składa się z:

  • nagłówka (logo biuletynu) znajdującego się na górze strony, gdzie umieszczony jest link do strony głównej BIP,
  • paska z nazwą biuletynu znajdującego się bezpośrednio pod nagłówkiem,
  • menu przedmiotowego, znajdującego się z lewej strony
  • menu podmiotowego znajdującego się z lewej strony
  • oraz z głównego okna danych, zawierającego (w przypadku strony głównej) tabelkę z najważniejszymi danymi danego podmiotu (nazwa, adres, kontakt).

Elementy tj. nagłówek, pasek z nazwą, menu przedmiotowe oraz menu podmiotowe są stałymi elementami strony. Poprzez odpowiednie wywołania linków z menu przedmiotowego lub podmiotowego zmiany będą następować w głównej części strony tj. w oknie danych.

W części górnej serwisu znajduje się Wyszukiwarka - przeszukująca zasoby biuletynu po słowie kluczowym wpisanym w polu formularza wyszukiwarki . Jeśli dane słowo zostanie znalezione w tekstach (tytułach) publikowanych poprzez dany podmiot zostanie wyświetlona lista znalezionych informacji z dopiskiem w jakiej kategorii znajduje się dany dokument, jego nazwą. Aby przejść do danego dokumentu należy kliknąć w jego nazwę lub w słowo "zobacz" .

Menu przedmiotowe składa się z:

Element , który otwiera stronę z podstawowymi informacjami na temat podmiotu (PST), który jest właścicielem biuletynu. Jest to ta sama strona, która pokazuje się przy otwarciu strony głównej.

Drugim elementem jest dział "ORGANY PST" zawierający takie elementy jak: Wojewoda/Starosta/Burmistrz/Wójt, Przewodniczący Rady, Rada, Zarząd, Komisje, Referaty, Jednostki, Stowarzyszenia i związki członkowskie (w zależności jakiego podmiotu dotyczy serwis). Każdy element jest linkiem wyświetlającym szczegółowe informacje na temat danego organu funkcjonującego w ramach danego podmiotu.

Klikając na kategorię Jednostki organizacyjne pokaże się tabelka z wykazem jednostek organizacyjnych danej PST następnie można kliknąć na nazwę danej jednostki organizacyjnej aby uzyskać szczegółowe informacje na jej temat, takie jak: nazwa podmiotu w jakim funkcjonuje dana jednostka, nazwa jednostki, data publikacji danych o jednostce, dane adresowe i kontaktowe (adres, telefon, fax, email, adres WWW), dane osób zajmujących główne stanowiska w jednostce oraz opis danej jednostki mogący zawierać informacje na temat jej funkcjonowania itp.

Po kliknięciu na kategorię Stowarzyszenia i związki członkowskie pokaże się wykaz wszystkich stowarzyszeń i związków , z którymi powiązany jest podmiot oraz szczegółowe informacje o powyższych.

Analogicznie po kliknięciu na kategorię (np. Rada) pokaże się wybrana informacja, z którą powiązany jest organ (Rada, Departament, Wydział) a dalej można znaleźć szczegółowe informacje o danym organie.

Zawartość każdej ze stron można wydrukować.

Kolejny działem serwisu jest menu przedmiotowe. W tym dziale zawarte są najważniejsze dokumenty prawne publikowane przez dany podmiot (Statut, Regulamin, Uchwały, Protokoły, Stanowiska, Podatki i opłaty, Strategia rozwoju, Zagospodarowanie przestrzenne, Gospodarka komunalna, Pozostałe )

Po kliknięciu na daną kategorię z tego działu w głównym oknie strony pokaże się stronami z opublikowanymi dokumentami przez dany podmiot, w tabelce znajduje się nazwa dokumentu oraz data publikacji, dokumenty są posegregowane według daty publikacji. Nazwa dokumentu w tabelce jest linkiem do szczegółowych danych na temat danego dokumentu.

Po kliknięciu na nazwę dokumentu otwiera się tabelka ze szczegółami dokumentu takimi jak nazwa dokumentu, tekst (np. uchwały), nazwą kategorii w jakiej znajduje się dany dokument, datą publikacji, nazwą podmiotu publikującego. Umieszczony jest tu budżet danego podmiotu (PST), zawierający informacje na temat uchwały budżetowej (jednolity tekst budżetu, uchwały około budżetowe, poprawki itp), zasada działania i prezentacji informacji budżetowych jest identyczna jak w przypadku informacji z innych działów. W tym dziale są zawarte pozostałe ważne informacje publikowane przez dany podmiot, budżet danego podmiotu oraz przetargi i oferty inwestycyjne.

Kolejna kategoria w serwisie to Przetargi. Po kliknięciu na Przetargi w głównej części strony pokaże się tabelka z przetargami oraz ofertami inwestycyjnymi opublikowanymi przez dany podmiot (PST) posegregowanymi wg daty publikacji .W tabelce znajduje się lista przetargów (ofert przetargowych) składająca się z nazwy przetargu, daty publikacji, skrótu opisu przetargu i opcjonalnie miniatury zdjęcia dołączonego do przetargu (jeśli takie zostało dołączone). Po kliknięciu na nazwie danego przetargu otworzy się tabelka ze szczegółami na jego temat, czyli data publikacji, nazwą przetargu, zakresem przetargu, rodzajem przetargu, nazwą publikującego przetarg pełnym szczegółowym opisem danego przetargu oraz ze zdjęciami lub załącznikami dołączonymi do danego dokumentu (istnieje możliwość dołączenia trzech zdjęć i trzech załączników).

W przypadku Ofert Inwestycyjnych mechanizm jest identyczny jak w przypadku Przetargów, z tą różnicą, że Oferty Inwestycyjne opisywane są w trochę inny sposób: zawierają informacje na temat właściciela Oferty Inwestycyjnej, typie oferty, formie przeniesienia oraz projekcie zagospodarowania.

W ostatnim dziale biuletynu znajdują się elementy: Statystyka, Redakcja Biuletynu, Rejestr Zmian w serwisie oraz Instrukcja Obsługi .

Pierwszy element to Statystyka, tutaj można się dowiedzieć o ilości odwiedzin danego biuletynu, oraz o ilości wywołań każdej kategorii w biuletynie.

Drugi element to Redakcja biuletynu gdzie znajdują się informacje o osobach odpowiedzialnych za publikacje biuletynu.

Trzeci element to Rejestr Zmian, tutaj można się dowiedzieć o dokonanych zmianach na stronach biuletynu. Dane te są ułożone chronologicznie od najnowszych do najstarszych.

Czwartym elementem jest niniejsza instrukcja obsługi.

[Liczba odsłon: 1136601]

przewiń do góry