Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku

09-400 Płock, ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne,
o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)– dalej PZP

TZPiZI.261/01/D/23 „Zakup ambulansu sanitarnego neonatologicznego wraz
z wyposażeniem".

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/713119

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rybska Justyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-01-12 14:11:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Rybska Justyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-12 14:15:03
  • Liczba odsłon: 531
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1136685]

przewiń do góry