ZAMAWIAJĄCY:
SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Dostawę pn.: zakup leków, materiałów opatrunkowych i gazików nasączonych alkoholem w roku 2018
dla SP ZOZ WSPRiTS w Płocku.
Postępowanie oznaczone znakiem:
TZPiZI.3813/02/D/18 .

 I. OGŁOSZENIE opublikowane w BZP pod nr. 548902-N-2018 dnia 2018-04-23 - pobierz.pdf


  II. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - pobierz.pdf
      
      Załączniki do SIWZ:
       Zał. 1 Formularz oferty - pobierz.docx
        Zał. 2.0 dla części 1
wykaz leków formularz asortymentowo-cenowy -   pobierz.docx
        Zał. 2.1 dla części 2 wykaz
produktów leczniczych zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe - pobierz.docx
        Zał. 2.2 dla części 3 wykaz materiałów opatrunkowych - pobierz.docx
        Zał. 2.3 dla części 4 wykaz gazików do dezynfekcji - pobierz.docx
        Zał. 3. Formularz oświadczenia  - pobierz.docx
        Zał. 4 Wykaz dostaw - pobierz.docx
        Zał. 5 Wzór umowy - pobierz.pdf
        Zał. 6 Podwykonawcy wykaz -  pobierz.docx

  III. Pytania od Wykonawców wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego - pobierz.pdf
        Zał. nr 5 wzór umowy po modyfikacji - pobierz.pdf
  IV. Następne  
Pytania od Wykonawców wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego - pobierz.pdf
  V. Następne
Pytania od Wykonawców wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego - pobierz.pdf
  VI. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - pobierz.pdf
       
Załącznik do informacji - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - pobierz.docx
 
 VII. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - pobierz.pdf

 VII. OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP nr 500123382-N-2018 dnia 04-06-2018 r. - pobierz.pdf
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Edward Jabłoński
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-04-23 10:00:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Edward Jabłoński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-04 07:17:46
  • Liczba odsłon: 1412
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1136684]

przewiń do góry