Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku

09-400 Płock, ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5.

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne,
o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)– dalej PZP

TZPiZI.261/10/D/22 "Zakup ambulansu sanitarnego neonatologicznego wraz z wyposażeniem”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/683801

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rybska Justyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-11-02 07:39:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Rybska Justyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-11-02 07:41:54
  • Liczba odsłon: 367
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1085815]

przewiń do góry