Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

i Transportu Sanitarnego w Płocku

09-400 Płock, ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5.

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy PZP

o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne,

,
o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej p.z.p. 

TZPiZI.261/07/D/22 Sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliw płynnych w stacjach paliw do karetek
i pojazdów służbowych w latach 2022/2023

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/668395

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rybska Justyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-09-28 08:41:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Rybska Justyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-09-28 08:46:57
  • Liczba odsłon: 599
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1136767]

przewiń do góry