ZAMAWIAJĄCY:

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

i Transportu Sanitarnego w Płocku

09-400 Płock, ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5.

ogłasza przetarg nieograniczony na:


dostawę pn.: zakup dwóch ambulansów sanitarnych typu C na potrzeby ratownictwa medycznego.

    Nr referencyjny TZPiZI.3813/04/D/18 .

  I. OGŁOSZENIE opublikowane w BZP Nr 601678-N-2018 z dnia 2018-08-08 r. - pobierz.pdf
  II. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - pobierz.pdf
        Załączniki do SIWZ:
        Nr 1 - Formularz oferty - pobierz.docx
        Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia - pobierz.doc
        Nr 3 - Formularz oświadczenia - pobierz.docx
        Nr 4 - Wzór umowy - pobierz.pdf
        Nr 5 - Formularz pisemnego zobowiązania - pobierz.docx
  III. Pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami - pobierz.pdf
         załączniki Bilans 2016 r. - pobierz.pdf
                        Bilans 2017 r. - pobierz.pdf
                        Bilans 218 r. I półrocze - pobierz.pdf
                        Umowa powierzenia - pobierz.docx
        Zał. Nr 4 Wzór umowy po modyfikacji - pobierz.pdf

  IV. Następne pytania do Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami pobierz.pdf

   V. Wyjaśnienie do otrzymanej informacji - pobierz

   VI. Informacja z otwarcia ofert - pobierz
  - załącznik do informacji - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy        kapitałowej - pobierz

  VII. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

   VIII. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA opublikowane w BZP pod. Nr 500219111-N-2018 dnia
            12-09-2018 r. pobierz.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Justyna Rybska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-08-20 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Edward Jabłoński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-12 11:08:51
  • Liczba odsłon: 1519
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1136602]

przewiń do góry