ZAMAWIAJĄCY:

     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia
    Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Płocku
   09-400 Płock, ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5

   ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pod nazwą:
   remont budynku SP ZOZ WSPRiTS w Płocku Oddział w Płocku przy ul. Strzeleckiej 3.
  
     I. OGŁOSZENIE opublikowane w Biuletynie zamówień Publicznych Nr 593866-N-2017 z dnia 2017-09-27 - pobierz.pdf
  
    II. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - pobierz.pdf
      
         Załączniki do SIWZ.
         
           Załączniki od 1 do  8 - formularz oferty, oświadczenia - pobierz.docx
           Załącznik nr 9 - tabela elementów scalonych wartości robót - pobierz.xlsx
           Załącznik nr 10 - Zaświadczenie wydane przez Prezydenta Miasta Płocka - pobierz.pdf
           Załącznik nr 11 - Dokumentacja techniczna remontu - pobierz.pdf
           Załącznik nr 12 - Przedmiar robót - pobierz.pdf
           Załącznik nr 13 - STWiOR branża budowlana - pobierz.pdf
           Załącznik nr 14 - STWiOR branża elektryczna - pobierz.pdf
           Załącznik nr 15 - STWiOR branża sanitarna - pobierz.pdf
           Załącznik nr 16 - zamieszczony w SIWZ.

    III. Informacja z otwarcia ofert - pobierz.pdf
          Załącznik do informacji Oświadczenie - grupa kapitałowa - pobierz.docx
          poprawiony załącznik - grupa kapitałowa - pobierz.docx

    IV. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY pobierz.pdf
    
    V. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - pobierz.pdf
   
     VI. OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - pobierz.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Edward Jabłoński
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-09-27 10:19:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Edward Jabłoński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-12 10:36:21
  • Liczba odsłon: 1536
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1136669]

przewiń do góry