Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

i Transportu Sanitarnego w Płocku

09-400 Płock, ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5.

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji

o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych,
o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)– dalej p.z.p. 

TZPiZI.261/03/D/22 Zakup leków, materiałów opatrunkowych i gazików nasączonych alkoholem (w okresie 12 miesięcy)

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/640343

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kęsicki
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-07-15 11:58:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kęsicki
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-15 12:02:47
  • Liczba odsłon: 629
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1136683]

przewiń do góry