ZAMAWIAJĄCY:

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

i Transportu Sanitarnego w Płocku

09-400 Płock, ul. Gwardii Ludowej 5.

                                                           ogłasza przetarg nieograniczony na:
Dostawę pn.: zakup sprzętu medycznego na wyposażenie trzech ambulansów typu C w tym inkubator   do transportu noworodków.

 
I. OGŁOSZENIE opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 542555-N-2017 dnia 2017-06-30 - pobierz.pdf
 
 II. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - pobierz.pdf
      
     Załączniki opis przedmiotu zamówienia:
      Zał. 3 -
Zakup sprzętu medycznego na wyposażenie dwóch ambulansów typu C - pobierz.doc                     
        Zał. 4 -
Zakup inkubatora do ambulansu z wyposażeniem - pobierz.doc                       
        Zał. 5 - Z akup dwóch sztuk urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej podczas nagłego zatrzymania krążenia - pobierz.doc

  III. Pytania od Wykonawców do SIWZ wraz z odpowiedziami  - pobierz
  
  IV. Informacja z otwarcia ofert -  pobierz
           Załącznik - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej -  pobierz

  V.  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT - pobierz.pdf

  VI. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - pobierz.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Edward Jabłoński
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-06-30 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Edward Jabłoński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-31 11:56:23
  • Liczba odsłon: 1425
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1136739]

przewiń do góry