SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO W PŁOCKU

ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5, 09-400 Płock

Tel. 24/26 78 400

 

   OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: "Sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliw płynnych w stacjach paliw do karetek i pojazdów służbowych w roku 2021 (w okresie 12-miesięcy) " nr ref. TZPiZI.261/03/D/20

Zamówienia podzielono na części: 

Część 1 - zakup paliw płynnych w stacjach paliw do karetek i pojazdów służbowych przez Oddział w Płocku,

Część 2 - zakup paliwa płynnego w stacjach paliw do karetki w Podstacji Wyszogród i Podstacji Gabin,

Część 3 - zakup paliwa płynnego w stacjach paliw do karetek w Oddziale Gostynin, w Podstacji Sochaczew i dla miejsca wyczekiwania w Iłowie,

Część 4 - zakup paliwa płynnego w stacjach paliw do karetek w Oddziale Sierpc.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.),  oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

Publikacja: Biuletyn Zamówień Publicznych, Ogłoszenie nr  613001-N-2020 z dnia 23.11.2020 r.

Kontakt: Zamówienia publiczne - Piotr Wojtalewicz, Tel. 24/ 267-84-11. 

W zakresie przedmiotu zamówienia:

Marzena Martynowska z Oddziału w Płocku 24/268-22-37,

Bożena Jóźwiak z Oddziału w Gostyninie 24/235-22-45

Ewa Zarębska z Oddziału w Sierpcu 24/275-30-52.

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kęsicki
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-11-23 13:06:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kęsicki
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-31 10:52:02
  • Liczba odsłon: 1295
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1136758]

przewiń do góry