ZAMAWIAJĄCY:
SP ZOZ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO i TRANSPORTU SANITARNEGO W PŁOCKU
09-400 Płock, ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5

ogłasza przetarg nieograniczony

na dostawę pn.:  sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw płynnych w stacjach paliw do karetek i pojazdów służbowych w roku 2020.

     I. OGŁOSZENIE NR 621635-N-2019 z dnia 2019-11-13 -   pobierz.pdf
  
  II. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -   pobierz.pdf
       
       Załączniki do SIWZ  od nr 1 do nr 6  pobierz.docx

      Załącznik nr 1 - formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 – formularz cenowy,

Załącznik nr 3 - oświadczenie składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,

Załącznik nr 4 - oświadczenie składane na podstawie art.25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,

Załącznik nr 5 - oświadczenie składane na podstawie art.24 ust.11 ustawy Pzp dotyczące przesłanki wykluczenia z postępowania
                       - art.24 ust.1 pkt 23,

Załącznik nr 6 – oświadczenie składane przez podmiot udostępniający zasoby na podstawie art. 22a ustawy Pzp,


Załącznik nr 7 projekt umowy pobierz.pdf


III. Pytania do SIWZ wraz z odpowiedziami i wzorem umowy po modyfikacji  pobierz.pdf


IV. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  pobierz.pdf


V. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - pobierz.pdf


VI. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA pobierz.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Edward Jabłoński
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-11-13 11:21:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Edward Jabłoński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-31 06:59:14
  • Liczba odsłon: 1343
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1136728]

przewiń do góry