ZAMAWIAJĄCY:

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

i Transportu Sanitarnego w Płocku

09-400 Płock, ul. Gwardii Ludowej 5.

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę pn.: zakup sprzętu medycznego jednorazowego użytku w roku 2017 dla SP ZOZ WSPRiTS w Płocku
 i zaprasza do składania ofert.
 
    I. OGŁOSZENIE opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 24746 dnia 2017-02-14 - pobierz.pdf
  
   II. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - pobierz.pdf
        Zał. nr. 4 formularz asortymentowo cenowy dla części 1- pobierz.docx
        Zał. nr. 5 formularz asortymentowo cenowy dla części 2- pobierz.docx
        Zał. nr. 6 formularz asortymentowo cenowy dla części 3- pobierz.docx
        Zał. nr. 7 formularz asortymentowo cenowy dla części 4- pobierz.docx
        Zał. nr. 8 formularz asortymentowo cenowy dla części 5- pobierz.docx
        

Termin składania ofert

  23-02-2017 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert

23-02-2017 r. o godz. 12:30

   
    III. Pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami - pobierz.pdf

     IV. Informacja z otwarcia ofert  dnia 23.02.2017r. - pobierz.pdf

     V. Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert, wykonawcach wykluczonych z postępowania,
         wykonawcach których oferty zostały odrzucone i unieważnieniu postępowania - pobierz.pdf
    
    VI. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - pobierz.pdf


          

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Edward Jabłoński
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-02-14 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Edward Jabłoński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-23 12:23:09
  • Liczba odsłon: 1432
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1120087]

przewiń do góry