Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

i Transportu Sanitarnego w Płocku

09-400 Płock, ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5.

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji

o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych,
o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)– dalej p.z.p. 

TZPiZI.261/05/D/22 „Zakup sprzętu jednorazowego użytku w roku 2022  w okresie 12 miesięcy”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/652981

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rybska Justyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-08-18 11:27:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Rybska Justyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-08-18 11:33:30
  • Liczba odsłon: 609
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1136680]

przewiń do góry