ZAPYTANIE OFERTOWE

prowadzone przez SP ZOZ WSPRiTS w Płocku na wykonanie usługi: udzielenia kredytu obrotowego w rachunku kredytowym na   finansowanie bieżącej działalności   SP ZOZ WSPRiTS w Płocku

                       - oznaczone znakiem: TZPiZI-ZO.250/14/U/14.I.  ZAPYTANIE OFERTOWE z drukiem oferty - pobierz.


II.DOKUMENTY FINANSOWE SŁUŻĄCE DO OCENY ZDOLNOŚCI FINANSOWEJ ZAKŁADU.

     Udostępnione w załącznikach do zapytania ofertowego.

   1. Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu -pobierz.

       2.   Uchwała Rady Społecznej w sprawie opinii dotyczącej zaciągnięcia kredytu -pobierz.

       3.   Regon -pobierz.

       4.    NIP -pobierz.

       5.    KRS -pobierz.

       6.   Statut -pobierz.

       7.   Bilans 2012 r -pobierz.

       8.    Rachunek Zysków i Strat 2012 r. -pobierz.

       9.    Zestawienie zmian w kapitale własnym 2012 r. -pobierz.

      10.   Rachunek przepływów pieniężnych 2012 r. -pobierz.

      11.   Zarządzenie w sprawie podziału zysku netto za rok 2012. -pobierz.

      12.   Bilans 2013 r. -pobierz.

      13.   Rachunek Zysków i Strat 2013 r. -pobierz.

      14.   Zestawienie zmian w kapitale własnym 2013 r. -pobierz.

      15.   Rachunek przepływów pieniężnych 2013 r. -pobierz.

      16.   Zarządzenie w sprawie pokrycia straty netto za rok 2013. -pobierz.

      17.   Bilans II kwartał 2014 r. -pobierz.

      18.   Rachunek Zysków i Strat II kwartał 2014 r. -pobierz.

      19.   Opinia Biegłego Rewidenta 2012 r. -pobierz.

      20.   Raport Biegłego Rewidenta 2012 r. -pobierz.

      21.   Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2012 r. -pobierz.

      22.   Informacja dodatkowa do sprawozdania 2012 r. -pobierz.

     23.   Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2012 r. -pobierz.

     24.   Opinia Biegłego Rewidenta 2013 r. -pobierz.

     25.   Raport Biegłego Rewidenta 2013 r. -pobierz.

     26.   Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2013 r. -pobierz.

     27.   Informacja dodatkowa do sprawozdania 2013 r. -pobierz.

     28.   Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2013 r. -pobierz.

     29.   Plan Rzeczowo – Finansowy 2014 r. -pobierz.

     30.   Plan Rzeczowo – Finansowy 2014 r. – korekta 1 -pobierz.  

     31.   Plan Rzeczowo – Finansowy 2014 r. - korekta 2 -pobierz.

     32.   Z.U.S. – zaświadczenie o niezaleganiu. -pobierz.

     33.   U.S. – zaświadczenie o niezaleganiu. -pobierz.

     34.   Harmonogram spłat pożyczki restrukturyzacyjnej. -pobierz.

     35.   Zestawienie należności i zobowiązań przeterminowanych na 30.06.2014 r. -pobierz.

     36.   Informacja dotycząca zmiany wartości kapitałów. -pobierz.

     37.   Informacja dotycząca struktury przychodów. -pobierz.

    38.   Informacja dotycząca poszczególnych pozycji pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów i kosztów finansowych. -pobierz.

      39.   Informacja dotycząca kredytów i pożyczek. -pobierz.

     40.   Informacja dotycząca postępowań egzekucyjnych i sądowych, realizacji programów naprawczych lub restrukturyzacyjnych. -pobierz.

      41.   Prognozy finansowe. -pobierz.


      III. Pytania wraz z odpowiedziami do zapytania ofertowego -   pobierz.    

       IV. Pytania 2 wraz z odpowiedziami do zapytania ofertowego - pobierz.

   V. Pytania 3 wraz z odpowiedziami do zapytania ofertowego - pobierz. 

       VI. Ogłoszenie o wyniku zaproszenia do złożenia oferty - pobierz.       UWAGA: Termin składania ofert upływa w dniu 31.10.2014 r. o godz. 10:00

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Edward Jabłoński
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-10-13 13:06:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Edward Jabłoński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-31 12:04:59
  • Liczba odsłon: 1488
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1136765]

przewiń do góry