Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
96 gjufgjfg Łukasz Kęsicki 2017-01-04
95 Dostawa pn.: sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw płynnych do karetek, łodzi ratowniczej i pojazdów służbowych w roku 2017 dla SP ZOZ WSPRiTS w Płocku. Nr postępowania TZPiZI.3813/07/D/16. Edward Jabłoński 2016-11-30
94 Zakup dwóch ambulansów sanitarnych typu C wraz ze sprzętem medycznym na ich wyposażenie.Nr postępowania TZPiZI.3813/06/D/16. Edward Jabłoński 2016-11-10
93 Roboty budowlane pn.: rozbudowa budynku Pogotowia Ratunkowego o pomieszczenie węzła cieplnego zlokalizowanego w Płocku przy ul. Strzeleckiej 3 wraz z budową węzła i przyłącza cieplnego. Edward Jabłoński 2016-07-22
92 Roboty budowlane pn. przebudowa budynku garażowego, przebudowa i budowa ogrodzenia oraz budowa pomieszczeń gospodarczych piwnicy na pomieszczenie do składowania akt w budynku Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sierpcu oraz malowanie pomieszczeń wewnątrz budynku Oddziału w Sierpcu. Edward Jabłoński 2016-06-09
91 Sprzedaż pojazdu samochodowego, oznaczone znakiem: TZPiZI-3813/03/16 Edward Jabłoński 2016-05-20
90 Dostawa - zakup leków, materiałów opatrunkowych i gazików nasączonych alkoholem w roku 2016 roku dla SPZOZ WSPRiTS w Płocku Edward Jabłoński 2016-03-25
89 Dostawa - zakup sprzętu medycznego jednorazowego użytku w roku 2016 dla SP ZOZ WSPRiTS w Płocku. Nr postępowania TZPiZI.3813/01/D/16. Edward Jabłoński 2016-02-09
88 SUKCESYWNY BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW PŁYNNYCH DO AMBULANSÓW, ŁODZI RATOWNICZEJ I POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH W ROKU 2016 DLA SP ZOZ WSPRITS W PŁOCKU. Oznaczone znakiem: TZPiZI-3813/04/D/15 Edward Jabłoński 2015-11-17
87 Dostawę dwóch ambulansów sanitarnych typ C i trzech ambulansów sanitarnych typ A 1. Oznaczone znakiem: TZPiZI-3813/03/D/15 Edward Jabłoński 2015-09-10
86 Postępowania przetargowego ogłoszonego przez SP ZOZ Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Płocku na:sprzedaż pojazdu samochodowego, oznaczone znakiem: TZPiZI-3813/02/15 Edward Jabłoński 2015-04-21
85 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH w roku 2015. Oznaczone znakiem: TZPiZI-3813/01/D/15 Edward Jabłoński 2015-03-26
84 PRZETARG na: wynajem pomieszczeń warsztatowych o łącznej powierzchni 256 m2 wraz z przyległym placem parkingowym i droga dojazdową o powierzchni 171,70 m2. TZPiZI-3813-10/14. Edward Jabłoński 2014-12-30
83 Sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw płynnych do ambulansów, łodzi ratowniczej i pojazdów służbowych w roku 2015 dla SP ZOZ WSPRiTS w Płocku. Oznaczone znakiem: TZPiZI-3813/09/D/14 Edward Jabłoński 2014-11-20
82 Sprzedaż pojazdu samochodowego, oznaczony znakiem TZPiZI-3813.08/14 Przemysław Chachuła 2014-07-04
81 Sprzedaż dwóch pojazdów samochodowych, oznaczony znakiem TZPiZI-3813.07/14 Edward Jabłoński 2014-06-11
80 Postępowanie przetargowe ogłoszone przez SP ZOZ Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Płocku na: sprzedaż dwóch pojazdów, oznaczone znakiem: TZPiZI-3813.06/14 Przemysław Chachuła 2014-05-06
79 Postępowanie przetargowe ogłoszone przez SP ZOZ Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Płocku na: sprzedaż dwóch pojazdów, oznaczone znakiem: TZPiZI-3813.05/14 Przemysław Chachuła 2014-04-16
78 Postępowania przetargowego ogłoszonego przez SP ZOZ Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Płocku na: sprzedaż dwóch pojazdów, oznaczone znakiem: TZPiZI-3813.04/14 Edward Jabłoński 2014-04-07
77 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH Oznaczone znakiem: TZPiZI-3813/03/D/14 Edward Jabłoński 2014-03-20
76 Świadczenie usługi opieki autorskiej nad oprogramowaniem autorskim i serwisu pogwarancyjnego posiadanego przez Zamawiającego oraz pomocy technicznej dla systemu 112.pl i mapa.pl wraz z dostawą aktualizacji do najnowszych wersji w trybie 24h/7/365 Nr TZPiZI.3813/02/U/14 Edward Jabłoński 2014-02-10
75 Sukcesywny zakup sprzętu medycznego jednorazowego użytku w roku 2014 (w okresie 12 miesięcy). Oznaczone znakiem: TZPiZI-3813/01/D/14 Edward Jabłoński 2014-02-04
74 Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż czterech pojazdów. Nr sprawy. TZPiZI.3813/01/14 Przemysław Chachuła 2014-01-21
73 Wynajem pomieszczeń garażowych o łacznej powierzchni130m/2. Oznaczone znakiem TZPiZI-13/13 Edward Jabłoński 2013-12-30
72 Wynajem pomieszczeń warsztatowych o łącznej powierzchni 256 m2 wraz z przyległym placem parkingowym i droga dojazdową o powierzchni 266 m2. Oznaczone znakiem: TZPiZI-3813-12/13 Edward Jabłoński 2013-12-16
71 Drugi przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż czterech pojazdów Edward Jabłoński 2013-12-05
70 Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż czterech pojazdów Edward Jabłoński 2013-11-08
69 „ZAKUP I DOSTAWĘ PEŁNEGO ASORTYMENTU FABRYCZNIE NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO AMBULANSÓW SANITARNYCH”. Oznaczone znakiem: TZPiZI-3813/11/D/13 Edward Jabłoński 2013-10-29
68 SUKCESYWNY BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW PŁYNNYCH DO AMBULANSÓW, ŁODZI RATOWNICZEJ I POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH W ROKU 2014 DLA SP ZOZ WSPRITS W PŁOCKU.Oznaczone znakiem: TZPiZI-3813/10/D/13 Edward Jabłoński 2013-10-29
67 ZAKUP I DOSTAWA PEŁNEGO ASORTYMENTU FABRYCZNIE NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO AMBULANSÓW SANITARNYCH W OKRESIE 12 MIESIĘCY.Oznaczone TZPIZI.3813/09/D/13 Edward Jabłoński 2013-09-27
66 OBSŁUGA BANKOWA WRAZ Z KREDYTEM OBROTOWYM W RACHUNKU BIEŻĄCYM. Oznaczone znakiem: TZPiZI-3813/08/U/13 Edward Jabłoński 2013-08-14
65 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH NA OKRES 12 MIESIĘCY Oznaczone znakiem: TZPiZI-3813/07/D/13 Edward Jabłoński 2013-05-07
64 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH Oznaczone znakiem: TZPiZI-3813/06/D/13 Edward Jabłoński 2013-04-16
63 : OCHRONA FIZYCZNA OBIEKTÓW I MIENIA SP ZOZ WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO W PŁOCKU PRZY ULICY GWARDII LUDOWEJ 5. Znak: TZPiZI.3813/05/U/13 Dobrzeniecka Justyna 2013-04-15
62 DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA WYPOSAŻENIE AMBULANSÓW DROGOWYCH. Oznaczone znakiem: TZPiZI-3813/04/D/13 Edward Jabłoński 2013-03-04
61 Świadczenie usługi opieki autorskiej nad oprogramowaniem autorskim i serwisu pogwarancyjnego oraz pomocy technicznej dla systemu 112.pl i mapa.pl wraz z dostawą aktualizacji do najnowszych wersji w trybie 24h/7/365 Nr TZPiZI.3813/03/U/13 Edward Jabłoński 2013-03-01
60 Dostawa pięciu sztuk specjalistycznych ambulansów medycznych typ C. TZPiZI-3813/02/D/13 Edward Jabłoński 2013-02-19
59 Budowa budynku Stacji Pogotowia Ratunkowego w Wyszogrodzie zlokalizowanego przy ul. Płockiej w Wyszogrodzie na działce o nr ewid. 965/5 TZPiZI.3813/01/RB/13 Edward Jabłoński 2013-02-05
58 ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I CZĘŚCIOWA ROZBIÓRKA BUDYNKU GARAŻOWEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR EWID. 2774/2 PRZY UL. BRACI TUŁODZIECKICH 19 W SIERPCU. Nr postepowania TZPiZI.3813/24/RB/12 Edward Jabłoński 2012-11-16
57 SUKCESYWNY BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW PŁYNNYCH DO AMBULANSÓW I ŁODZI RATOWNICZEJ SP ZOZ WSPRITS W PŁOCKU W 2013 ROKU. Znak sprawey: TZPiZI.3813/22/D/12 Edward Jabłoński 2012-10-24
56 Modernizacja systemu łączności radiowej analogowo-cyfrowej powiadamiania i alarmowania zespołów ratownictwa medycznego (ZRM) na potrzeby SP ZOZ WSPRiTS w Płocku – Rejon operacyjny 14-02. Nr postępowania TZPiZI.3813/14/D/12 Edward Jabłoński 2012-08-13
55 Przetarg na wynajem pomieszczeń warsztatowych wraz z pomieszczeniem biurowym, z placem postojowym i drogą dojazdową. Edward Jabłoński 2012-08-13
54 Przetarg na wynajem pomieszczeń warsztatowych i placu postojowego znajdujących się przy ul. Gwardii Ludowej 5 w Płocku Edward Jabłoński 2012-02-20
53 DOSTAWA DWÓCH AMBULANSÓW MEDYCZNYCH TYP C I JEDNEGO AMBULANSU TRANSPORTOWEGO TYP A1. Nr postępowania TZPiZI.3813/02/D/12 Edward Jabłoński 2012-02-14
52 SUKCESYWNY BEZGOTÓWKOWY ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO DO AMBULANSÓW SANITARNYCH SP ZOZ WSPRiTS W PŁOCKU ODDZIAŁ GOSTYNIN W 2012 ROKU Łukasz Kęsicki 2012-01-23
51 Sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw płynnych do ambulansów i łodzi ratowniczej SP ZOZ WSPRiTS w Płocku w 2012 roku. Oznaczenie sprawy TZPiZI.3813/22/D/11 Edward Jabłoński 2011-11-22
50 Przetarg na wynajem pomieszczeń warsztatowych i placu postojowego znajdujących się przy ul. Gwardii Ludowej 5 w Płocku Edward Jabłoński 2011-11-14
49 DOSTAWA DWÓCH POJAZDÓW OSOBOWYCH DO PRZEWOPZU OSÓB NA DIALIZY, PRZYSTOSOWANE DO PRZEWOZU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ NA WÓZKU INWALIDZKIM Nr TZPiZI.3813/19/D/11 Edward Jabłoński 2011-09-22
48 DOSTAWA UMUNDUROWANIA LETNIEGO DLA CZŁONKÓW ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W LATACH 2011-2012. Nr postępowania TZPiZI.3813/18/D/11 Edward Jabłoński 2011-09-20
47 SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku ogłasza przetarg na wynajem pomieszczeń warsztatowych i placu postojowego znajdujących się przy ul. Gwardii Ludowej 5 w Płocku Edward Jabłoński 2011-09-14
46 DOSTAWA DWÓCH POJAZDÓW OSOBOWYCH DO PRZEWOPZU OSÓB NA DIALIZY, PRZYSTOSOWANE DO PRZEWOZU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ NA WÓZKU INWALIDZKIM. Postępowanie Nr TZPiZI3813/17/D/11 Edward Jabłoński 2011-09-06
45 Zakup energii elektrycznej dla 16 podmiotów leczniczych zlokalizowanych w województwie mazowieckim. Edward Jabłoński 2011-09-02
44 DOSTAWĘ UMUNDUROWANIA LETNIEGO DLA CZŁONKÓW ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W LATACH 2011-2012. Nr TZPiZI.3813/16/D/11 Edward Jabłoński 2011-08-18
43 Przetarg na wynajem pomieszczeń warsztatowych i placu postojowego znajdujących się przy ul. Gwardii Ludowej 5 w Płocku Edward Jabłoński 2011-08-16
42 Roboty budowlane obejmujące utwardzenia kołowe i piesze wraz z zagospodarowaniem terenu-przebudowa istniejących miejsc parkingowych i budowa nowych miejsc parkingowych zlokalizowanych w Płocku przy ul. Gwardii Ludowej 5, na działkach 97/1, 97/2, 97/3 i częściowo na działce 97/15, realizowane w dwóch etapach w latach 2011-2012. Nr TZPiZI.3813/15/RB/11 Edward Jabłoński 2011-08-04
41 Wykonanie usługi polegającej na rozbudowie przez dołączenie do istniejącego systemu oprogramowania „112.pl” dwóch punktów wyjazdowych z Sierpca i Gostynina, programowo i sprzętowo. Oznaczenie sprawy TZPiZI.3813/12/U/11 Edward Jabłoński 2011-06-29
40 Przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdu Edward Jabłoński 2011-04-29
39 DOSTAWA ŁODZI RATUNKOWEJ -ŚRODKA TRANSPORTU WODNEGO - DO TRANSPORTU PACJENTÓW W OBSZARACH PRZYBRZEŻNYCH NA JEZIORACH I RZEKACH NA POTRZEBY SP ZOZ WSPRiTS w Płocku Nr TZPiZI.3813/06/D/11. Edward Jabłoński 2011-04-29
38 DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO NA POTRZEBY SP ZOZ WSPRITS W PŁOCKU Nr TZPiZI.3813/04/D/11 Edward Jabłoński 2011-04-08
37 Przetarg nieograniczony na sprzedaż 3 pojazdów Edward Jabłoński 2011-02-21
36 Przetarg na wynajem dwóch hal magazynowych przy ul. Strzeleckiej 3 w Płocku Edward Jabłoński 2011-02-11
35 Zakup sprzętu medycznego jednorazowego użytku w latach 2011 -2013 dla WSPRiTS w Płocku. Oznaczenie sprawy Nr TZPiZI.3813/01/D/11 Edward Jabłoński 2011-02-02
34 SUKCESYWNY BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW PŁYNNYCH (oleju napędowego) DO AMBULANSÓW SANITARNYCH z ODDZIAŁU W GOSTYNINIE. Nr TZPiZI.3813/24/D/10 Edward Jabłoński 2010-12-14
33 SUKCESYWNY BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW PŁYNNYCH (oleju napędowego i benzyny bezołowiowej) DO AMBULANSÓW SANITARNYCH. Nr TZPiZI.3813/23/D/10 Edward Jabłoński 2010-11-26
32 ROBOTY BUDOWLANE OBEJMUJĄCE REMONT, PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITAERNEGO W PŁOCKU NA POTRZEBY DZIAŁALNOSCI EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO ORAZ DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZLOKALIZOWANEGO W PŁOCKU PRZY UL. GWARDII LUDOWEJ 5 NA DZIAŁCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM GRUNTU: 97/2.Postępowanie Nr TZPiZI.3813/22/RB/10 Edward Jabłoński 2010-10-26
31 ZAKUP I DOSTAWĘ PEŁNEGO ASORTYMENTU NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO AMBULANSÓW SANITARNYCH W LATACH 2010 -2013. NR postępowania TZPiZI.3813/20/D/10 Edward Jabłoński 2010-09-07
30 Ochrona fizyczna obiektów i mienia WSPRiTS w Płocku przy ul. Gwardii Ludowej 5. Nr postępowania TZPiZI.3813/19/U/10 Edward Jabłoński 2010-06-10
29 DOSTAWA LEKÓW I MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO w WSPRiTS w PŁOCKU w LATACH 2010 do 2013. Nr postępowania TZPiZI.3813/12/D/10 Edward Jabłoński 2010-04-20
28 DOSTAWA PALIWA (oleju napędowego - paliwo Diesla) W ILOŚCIACH DETALICZNYCH ROZLICZANA BEZGOTÓWKOWO DLA WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO W PŁOCKU Nr TZPiZI.3813/01/D/10 Edward Jabłoński 2010-01-15
27 DOSTAWĘ PALIWA (oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 oktanowej) W ILOŚCIACH DETALICZNYCH ROZLICZANA BEZGOTÓWKOWO DLA WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO W PŁOCKU Nr TZPiZI.3813/21/D/09 Edward Jabłoński 2009-12-16
26 Dostawa 172 sztuk odzieży ochronnej całorocznej- ocieplanej dla zespołów ratownictwa medycznego.Nr TZPiZI.3813/20/D/09 Edward Jabłoński 2009-12-11
25 DOSTAWA ODZIEŻY OCHRONNEJ CAŁOROCZNEJ - OCIEPLONEJ DLA ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO. Edward Jabłoński 2009-10-26
24 Zakup Części Edward Jabłoński 2009-08-31
23 ZAKUP SPRZĘTU Edward Jabłoński 2009-08-28
22 Na zakup dwóch ambulansów sanitarnych typu C z wyposażeniem Smolarek Tomasz 2009-08-10
21 Zaproszenie do składania ofert na ochronę obektów i mienia Smolarek Tomasz 2009-06-08
20 Budowa Budynku Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Gąbinie przy ul. Płockiej Smolarek Tomasz 2009-05-11
19 PRZETARG NIEGRANICZONY NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Smolarek Tomasz 2009-01-14
18 na dostawę paliwa (oleju napędowego- paliwo Diesla i benzyny bezołowiowej 95 oktanowej) w ilościach detalicznych w roku 2009. Smolarek Tomasz 2008-12-15
17 Dostawa ambulansu - specjalistycznego typu C Smolarek Tomasz 2008-10-15
16 Dostawa dwóch ambulansów - specjalistycznego typu C i transportowego (o standardzie ambulansu typu C) Smolarek Tomasz 2008-09-01
15 Dostawa ambulansu przystosowanego do przewozu chorych dializowanych. Smolarek Tomasz 2008-05-06
14 Dostawa Ambulansu Przystosowanego do Przewozu Chorych Dializowanych Smolarek Tomasz 2008-04-14
13 Zakup oraz sukcesywne dostawy leków i materiałów opatrunkowych Smolarek Tomasz 2008-04-11
12 Na zakup oraz sukcesywne dostawy leków i materiałów opatrunkowych Smolarek Tomasz 2008-03-18
11 Zakup oraz sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku Smolarek Tomasz 2008-02-04
10 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku na potrzeby podstawowej opieki zdrowotnej na działce nr 218/97 przy ul. Strzeleckiej 3 w Płocku Smolarek Tomasz 2008-01-29
9 Na ubezpieczenie na ubezpieczenie pojazdów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku Smolarek Tomasz 2008-01-15
8 Bezgotówkowy, sukcesywny zakup paliw płynnych (oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95 oktanowej) w roku 2008 do ambulansów. Smolarek Tomasz 2007-12-04
7 Dostawa dwóch defibrylatorów transportowych na wyposażenie ambulansów z opcja pulsoksumetrii i oprogramowaniem do teletransmisji badań przez telefon komórkowy. Smolarek Tomasz 2007-11-09
6 Na dostawę dwóch ambulansów ratunkowych typu C z wyposażeniem wyprodukowanych w 2007r Smolarek Tomasz 2007-10-22
5 Na dostawę pełnego asortymentu oryginalnych fabrycznie nowych części zamiennych do samochodów marki Mercedes i Renault na okres trzech lat. Smolarek Tomasz 2007-09-13
4 Dostawa ambulansu ratunkowego typu C wyprodukowanego w 2007r. Smolarek Tomasz 2007-07-27
3 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w zespołach ratownictwa medycznego specjalistycznych i podstawowych na terenie działania Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku Smolarek Tomasz 2007-06-04
2 Dostawa ambulansu neonatologicznego wyprodukowanego w 2007r Smolarek Tomasz 2007-05-25
1 Przetarg test Smolarek Tomasz 2007-05-21

[Liczba odsłon: 1136712]

przewiń do góry