STATUS  PRAWNY


SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego      w Płocku jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, wpisanym do Rejestru Podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem 000000007484. Organem założycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku posiada osobowość prawną  wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nr  KRS 0000029842.

SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 8 września 2006 r. o państwowym ratownictwie medycznym (Dz. U. 2013 tj. poz. 757 z późn zm.);
 3. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013 tj. poz. 217 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o działalności leczniczej”;
 4. Statutu; 
 5. innych, obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności, przepisów prawa.  
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Smolarek Tomasz
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-21 07:47:50
 • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kęsicki
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-11 08:57:53
 • Liczba odsłon: 644
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 749620]

przewiń do góry