STATUS  PRAWNY


SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, wpisanym do Rejestru Podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem 000000007484. Organem założycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku posiada osobowość prawną  wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000029842 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku działa na podstawie:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, poz. 1493);
 2. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 882);
 3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r., tj. poz. 295, poz. 567, poz. 1493);
 4. Statutu; 
 5. Innych.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Smolarek Tomasz
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-21 07:47:50
 • Informacja zaktualizowana przez: Grzegorz Kudła
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-07 10:31:05
 • Liczba odsłon: 659
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 754506]

przewiń do góry