Oferta pracy na stanowisko pracy ds. łączności

I. Oczekiwania pracodawcy

Wykształcenie: wyższe lub średnie techniczne - kierunek/specjalność teleinformatyka lub telekomunikacja,

Uprawnienia: świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku
eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, napraw i montażu dla urządzeń, instalacji i sieci
o napięciu do 1 kV, prawo jazdy kat. B,

Staż pracy w zawodzie/na stanowisku: 3 lata

 

II. Przewidywany zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy ds. łączności:

- bieżące utrzymanie sprawności urządzeń teletechnicznych, teleinformatycznych,

- bieżące utrzymanie sprawności urządzeń łączności radiowej (analogowo-cyfrowej),

- bieżące utrzymanie infrastruktury teletechnicznej.

 

III. Miejsce pracy: SP ZOZ WSPRiTS w Płocku ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5, 09-400 Płock

 

IV. Warunki pracy – umowa o pracę (etat), system podstawowy, godziny pracy 7.00-14.35, miesięczny system wynagradzania.

 

V. Osoba wskazana do kontaktu w sprawach dotyczących oferty pracy:

Łukasz Kęsicki - Kierownik Działu Informatyki i Łączności tel. 24 267-84-16 lub 695-290-999 w dni robocze w godz. 8.00-14.00.

 

VI. Dokumenty:

- CV kandydata

- list motywacyjny

- kopia świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły średniej / dyplomu ukończenia studiów wyższych

- kopia świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do wykonywania pracy na stanowisku
  eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, napraw i montażu dla urządzeń, instalacji i sieci
  o napięciu do 1 kV,

- kopia prawa jazdy

- oświadczenie kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w zakresie niezbędnym dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy objęte ofertą” zawierające datę i czytelny podpis kandydata

 

VII. Sposób i termin składania dokumentów:

Oferty pracy można składać w terminie do 15 lipca 2020 r.  pocztą elektroniczną  na adres e-mail: sekretariat@wspritsplock.pl , pocztą na adres siedziby SP ZOZ WSPRiTS w Płocku lub osobiście -
w sekretariacie siedziby SP ZOZ WSPRiTS w Płocku ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5.

 

Płock, dnia 17 czerwca 2020 r.

 

Osoby zainteresowane pracą w SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku zobowiązane są do umieszczenia w dokumentach aplikacyjnych (np. CV, list motywacyjny, podanie) klauzuli dot. zgody oraz opatrzenia dokumentu własnoręcznym podpisem.

 

„Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zarówno obecnej jak i przyszłych”

 

Na mocy tego zapisu SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku będzie mogła przetwarzać Państwa dane przez okres 12 miesięcy.

 

Dokumentacja nie spełniająca wyżej wymienionych kryteriów będzie usuwana.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grzegorz Kudła
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-05-29 12:01:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Grzegorz Kudła
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-18 14:39:14
  • Liczba odsłon: 578
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 749620]

przewiń do góry